Meer informatie

 • Afwezigheid praktijk Kerkhof & Nap

  22 juli t/m 5 augustus 2024
  Waarneming door praktijk ’t Erf, J. van Galenstraat 302, tel. (074) 291 36 03

  Afwezigheid praktijk Rijk & Berkel

  22 juli t/m 9 augustus 2024
  Waarneming door praktijk de Es, H. Leefsmastraat 4, tel. (074) 291 38 40

  Afwezigheid praktijk Van Bergeijk & Van Vliet

  8 t/m 19 juli 2024
  Waarneming letters:
  – A t/m K: praktijk ’t Erf, J. van Galenstraat 302, tel. (074) 291 36 03
  – L t/m Z: praktijk de Es, H. Leefsmastraat 4, tel. (074) 291 38 40

  2 t/m 20 september 2024
  Waarneming letters:
  – A t/m K: praktijk Nap/Kerkhof, Havezatenlaan 1-15, tel. (074) 242 44 49
  – L t/m Z: praktijk Rijk/Berkel, Havezatenlaan 1-15, tel. (074) 291 99 48

  NB! Wilt u een afspraak bij de praktijkondersteuner afzeggen en de praktijk van uw eigen huisarts is gesloten i.v.m. vakantie, bel dan 1 van de andere 2 praktijken in de HOED. Zij kunnen ook in de agenda van de praktijkondersteuner.

 • Hoe tevreden bent u met de hulp vanuit onze praktijken? Via de volgende link vragen we u hierover een enquête in te vullen, zodat wij weten waar wij evt verbeteringen kunnen doorvoeren of waar we juist mee door moeten gaan:  https://forms.mijnnpa.nl/240153501511035

  Bij voorbaat dank u wel!

 • Regel met gemak uw zorg Online!

  Onze praktijk is 24 uur per dag, 7 dagen in de week online bereikbaar voor online inzage in uw dossier en niet-spoedeisende vragen. Na eenmalige aanmelding logt u erna veilig en makkelijk in.

  Samenvatting van uw medisch dossier:

  MijnGezondheid.net toont een samenvatting van uw medisch dossier. Hierin kunt u ook uw medicatie-overzicht en bloeduitslagen zien.

  Online vragen stellen:

  Stel online – via een beveiligde verbinding – een vraag aan uw huisarts. Hierbij kunt u ook een bijlage, zoals foto’s meesturen. Dit scheelt u bellen en wachten. Deze vragen proberen wij binnen een werkdag te beantwoorden.

  Meldt u aan en log in via de instructies op Mijngezondheid.net: https://home.mijngezondheid.net/aanmelden

  MijnGezondheid.net of de app MedGemak voldoen aan alle veiligheidseisen.

  Medisch geheim:

  Uw dossier is alleen van u en u bent nooit verplicht om dit te delen met anderen. Wanneer bijvoorbeeld uw verzekering of overheidsinstanties vragen om inzage in uw dossier, kan dit in uw nadeel werken. Bij twijfel kunt u altijd overleggen met uw huisarts.

 • Wij vinden het belangrijk onze kennis over het huisartsenvak door te geven, zodat er ook in de toekomst goede huisartsen zullen zijn. Daarom zijn doktoren Rijk, Berkel, Van Bergeijk en Van Vliet huisartsopleider. Hierdoor is er in huisartsenpraktijk De Hagen plaats voor twee huisartsen in opleiding. De stage die zij uitvoeren in de praktijk duurt een heel jaar.

  Huisartsen in opleiding zijn basisarts. Dat betekent dat zij hun basisopleiding Geneeskunde hebben afgerond. Vaak hebben ze al ervaring als arts in bijvoorbeeld het ziekenhuis of een verpleeghuis. Tijdens de huisartsopleiding specialiseren zij zich in drie jaar tijd tot huisarts. Huisartsen in opleiding hebben een eigen spreekuur en leggen ook visites af. Zij doen dit onder supervisie van hun huisartsopleider. Afhankelijk van de ervaring van een huisarts in opleiding, werken zij steeds meer zelfstandig. Uiteraard is er altijd de mogelijkheid om te overleggen met de huisartsopleider.

  Voor een huisarts in opleiding is het belangrijk om feedback te krijgen. Bent u ergens heel tevreden over? Laat het de arts weten! Bent u minder tevreden? Zeg dit ook gerust tegen de huisarts in opleiding. Zo geeft u hem of haar de kans een betere dokter te worden.

 • In onze praktijk werken we met verschillende soorten praktijkondersteuners. Zij ondersteunen de huisarts in dat deel waar zij speciaal voor opgeleid zijn. De onderwerpen die wij beschikbaar hebben zijn:

  • (Jeugd) GGZ
  • Ouderenzorg
  • CVRM (hart- en vaatziekten)
  • Longen (astma en COPD)
  • Diabetes
  • Osteoporose

  Om de praktijkondersteuners te bereiken, kunt u gewoon het praktijknummer bellen. De assistente werkt ook voor de praktijkondersteuners. Bij vakantie van de praktijk, werken de praktijkondersteuners vaak gewoon door. Als u in zo’n vakantieperiode contact zoekt met de praktijkondersteuner, kunt u bellen met 1 van de andere praktijken in de Hagen die wel aanwezig zijn op dat moment.

  Voor afspraken met de praktijkondersteuner GGZ is het goed om te weten dat zij vooral psychische aandoeningen begeleiden. Dit doen zij ook niet in opdracht van bijvoorbeeld Mediant, maar alleen in onze eigen opdracht. Als de hulp niet voldoende is, kunt u doorverwezen worden naar een psycholoog of andere GGZ-instelling. Voor dagelijkse problematiek, zoals rouw, lichte overspannenheid, opvoedproblemen, etc, kunt u beter terecht bij maatschappelijk werk, te bereiken via Wijkracht.nl. 

 • Als u verhuist, moet u dat zelf doorgeven aan de assistente. Adreswijzigingen worden niet automatisch aan ons doorgegeven.

  Verhuist u naar buiten Hengelo/Deurningen dan moet u een andere huisarts zoeken in uw nieuwe woonplaats. Hier kunnen wij geen uitzonderingen op maken, omdat we geen volledige huisartsenzorg kunnen leveren buiten dit gebied. Wij kunnen dan bijvoorbeeld geen visites doen. Daarnaast is er in Hengelo al niet voldoende ruimte in de praktijken voor de bewoners van Hengelo zelf.  Als u uiteindelijk weer terug in Hengelo komt wonen, dan bent u altijd welkom terug in de praktijk, ook als de praktijk verder gesloten is voor nieuwe patiënten. 

 • Landelijk patiëntendossier

  Binnen Hengelo is uw dossier in te zien door alle huisartsen; andere huisartsen doen dit uiteraard niet als u geen vraag aan ze stelt. Op de Huisartsenpost is uw dossier echter alleen in te zien als u daar toestemming voor geeft. Dit kan wel heel handig zijn; de dienstdoende huisarts kan dan uw belangrijkste voorgeschiedenis en uw medicatie zien. Via onderstaande links kunt u dit regelen. Ook als u geen toestemming wil geven, is het handig als u dat invult.

  Praktijk Rijk & Berkel:

  https://www.ikgeeftoestemming.nl/nl/registratie/toestemming-regelen/01054424

  Praktijk Kerkhof & Nap:

  https://www.ikgeeftoestemming.nl/nl/registratie/toestemming-regelen/01058270

  Praktijk Van Bergeijk & Van Vliet:

  https://www.ikgeeftoestemming.nl/nl/registratie/toestemming-regelen/01056018

 • Aan de huisartsenpraktijk De Hagen is de NHG-praktijkaccreditering® toegekend. Dit kwaliteitskeurmerk laat zien dat de praktijk actief werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de patiëntenzorg en voldoet aan de kwaliteitseisen die het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) stelt.

  Jaarlijks bezoekt een accrediteur de praktijk om te kijken of de praktijk zich houdt aan de opgestelde verbeterplannen. Hoe hoog de kwaliteit ook is, er zijn altijd zaken die nog beter kunnen. Met dit keurmerk laten we zien dat we systematisch werken aan verbetering en dat wij kwaliteit erg belangrijk vinden.

  Voor meer informatie over de NHG-praktijkaccreditering® kunt u de website http://www.praktijkaccreditering.nl bezoeken.

   

 • Elke vakantie is een unieke ervaring maar brengt ook een aantal risico’s met zich mee.

  Bij de voorbereiding van uw vakantie is het belangrijk dat u de benodigde vaccinaties c.q. inentingen heeft gehad. In vele gevallen krijgt u hierbij ook het reisadvies om verdere maatregelen te nemen betreffende uw gezondheid op vakantie.

  Gaat u op vakantie naar een risicogebied en komt u bij ons om de nodige adviezen in te winnen, dan is de procedure als volgt:

  • U doet een aanvraag voor adviezen en evt. vaccinaties met betrekking tot uw voorgenomen reis.
  • Naar aanleiding van deze vraag, vult u voor ons een anamneseformulier in; voor elk familielid afzonderlijk. Dit anamneseformulier vindt u hieronder.
  • Zodra het formulier bij ons binnen is, gaan wij aan de slag.
  • Rekening houdend met uw medische achtergrond gaan wij kijken welk persoonlijk advies wij u kunnen geven.
  • Als wij dit advies opgesteld hebben dan nodigen wij u uit voor een gesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u de adviezen en worden in overleg met u de recepten gemaakt voor uw reis.
  • Verder kunt u de vragen stellen die u eventueel nog heeft.
  • Na dit gesprek maken we met u de afspraken voor het toedienen van de nodige vaccinaties.
  • De kosten van de vaccinaties moet u apart betalen bij de apotheek.

  Dokter van Bergeijk is als reizigersadviseur gecertificeerd bij het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersgeneeskunde. Hij is NIET meer bevoegd om gele koorts vaccinaties te geven.

  Verschillende zorgverzekeraars vergoeden in de aanvullende verzekering (een deel) van de kosten. Raadpleeg daarvoor uw polisvoorwaarden.

  Veel informatie kunt u vinden op de site: http://www.gezondopreis.nl

  Anamneseformulier reizigersadvisering